Deti a kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia (kst) je skvelý nástroj k sprevádzaniu detí životom. Či už začneme s kst pracovať pred počatím, počas tehotenstva alebo po pôrode, deti si k ošetreniu nájdu svoj pozitívny prístup.
Keďže ošetrenie kst v Skalnej ruži sa viac podobá kraniosakrálnemu balancingu než klasickému uvoľňovaniu blokád pomocou úchopov, pracujeme v spoločnom otvorenom poli. Aj preto nie je potrebné, aby ošetrované dieťa ležalo na lehátku.
Sprevádzanie ošetrením môže prebiehať v hre na zemi, pri fyzickom kontakte, ako je napríklad asistencia pri robení kotrmelcov či válaní sa po zemi, alebo dokonca aj úplne bez kontaktu s dieťatkom, napríklad cez ošetrenie mamičky.
Kraniosakrálna terapia je nápomocná pri vystredení a nacítení sa na vlastné telo, orientáciu v priestore, vnímanie, sústredenie, pri zhoršenom spaní, zlých snoch, po pôrode (bez ohľadu na priebeh a dobu, ktorá uplynula) a napríklad aj pri uvoľnení blokád, nesprávnych pohybových vzorcoch, bolestiach bruška či dys-poruchách.
Nie, nie je to všeliek. Ale je to podporný, uľavujúci a sprevádzajúci prostriedok, ktorý vytvára úžasné zázemie pre ďalšie terapie a otvára možnosti k riešeniu, prijatiu a upokojeniu.
Ako môže také sprevádzanie vyzerať?
Pri novorodencoch pracujeme s fyzickým uvoľnením lebečných švov, prípadne s bunkovou pamäťou a dotiahnutím pôrodných procesov. Najmä bábätká, ktoré zažívali kranio v prenatále, sa pri ňom nádherne uvoľnia a na malú chvíľu sa vrátia do stavu beztiaže v brušku.

Väčšie bábätká vieme ošetriť v priebehu hry či jemnej masáže, alebo v spánku. Niekedy je efektívnejšie v batoľacom veku ošetriť mamičku, pretože dieťatko sa orientuje podľa jej rozpoloženia a vystredenia.

Deti predškolského veku zaujmeme formou hry. Využívame hračky, didaktické pomôcky, zdravotnícke podložky Orthopuzzle a hlavne nenásilnú a úprimnú komunikáciu. Detičky v predškolskom veku sú veľmi vnímavé, otvorené a tiež sa učia hranice vlastného tela a sveta. Preto ich neošetrujeme na lehátku (iba ak v spánku) ale v hre, s dotykom alebo bez dotyku pracujeme v otvorenom poli, a telo dieťaťa sa učí podľa tela sprievodkyne. Ak cíti, že je sprievodkyňa autentická a otvorená, tiež sa uvoľní a samo si vyžiada, čo potrebuje. Niekedy je to fyzické uvoľnenie bránice či krku, inokedy dotiahnutie pôrodného procesu. Alebo veľmi konkrétna potreba, ako moja nedávna skúsenosť s malou klientkou, ktorá si po hodinovom „hraní“ vyžiadala priamy dotyk koža na kožu na pupku, aby som ho „opravila, lebo je pokazený“.

Úprimná a otvorená komunikácia sú pre nás základom. Autenticita a prežívanie vlastných procesov, emócií, skúsenosti, to všetko tvorí intímnu a otvorenú atmosféru, bezpečné prostredie pre vlastné procesy a emócie. Aj vďaka tomu je Skalná ruža miesto výnimočné, podporujúce a liečivé.

Predstavujeme sa vám…

Moje meno je Bea, mám skoro 36 rokov, dvoch synov a 7 rokov sa venujem kraniosakrálnej terapii. Môžete ku mne prísť na ošetrenie KST, vedomú debatu pri čajíku, supervízie krania, herničku alebo meditku či pracovné kruhy.

Veľmi rada uvažujem o svojom poslaní tu medzi ľuďmi ako o inšpirácii pre druhých

– v zmysle, že sa skutočne snažím byť autentická, pracovať na sebe, a konať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Nevadí mi robiť veci inak ako väčšina. Nevadí mi nezapadať do vzorcov, do davu.

V tomto duchu som viedla detské herničky, prednášky o nosení, dojčení, bezplienkovaní.

V tomto duchu vychovávam svojich synov.

V tomto duchu sa ďalej vzdelávam, žijem, rozvíjam sa, a hľadám Nové cesty, moje vlastné.

Som duchovne založená, verím, že sme viac než len telo. Voči druhým som rešpektujúca a moje sprevádzanie je vždy o tvorení bezpečného priestoru, kde môže vyvstať to, čo vyvstať má.

Dávam si záležať na uzemnení, bezpečnom ukončení ošetrenia, udržaní neutrálu a nezasahovaní do procesov. Verím totiž, že odpovede na svoje otázky nájde s vhodnou podporou každý sám.

Moje sprevádzanie v ošetrení sa vyvíja a mení, tak, ako sa mením aj ja. Neustále na sebe pracujem, baví ma to. Preto aj kraniosakrálna terapia v mojom podaní je veľmi osobitého formátu. Najlepšie asi je vyskúšať, a následne sa rozhodnúť, či vám tento spôsob práce na sebe vyhovuje.

Čo je to KST a ako ju robíme my

KST je skratka pre kraniosakrálnu terapiu. KST sa zaoberá na fyzickej úrovni harmonizáciou kraniosakrálneho rytmu, čo je prietok mozgomiešneho moku cez spinálny kanál medzi „kraniom“ – lebkou a „sakrom“ –  krížovou kosťou. Mozgomiešny mok sa v ideálnom prípade v pravidelnom a harmonickom rytme prelieva od lebky, kde ovlažuje mozgové pleny, cez chrbticu až dolu po krížovú kosť. Telo na tento rytmus reaguje mikropohybmi, ktoré si štandardne neuvedomujeme. „Otvára“ a „zatvára“ určité partie tela – ramená, panvové kosti, dlhé stehenné kosti, členky a podobne. Tento mikropohyb vieme vycítiť, podporiť, vyladiť…a tu by to mohlo skončiť, veď rytmus by sa zharmonizoval a KST vo svojej najzákladnejšej vrstve by splnila svoj účel.

My však tu neskončíme. Nazrieme o úroveň hlbšie. Mozgomiešny mok totiž nepreteká len cez spinálny kanál. Jeho čiastočky sa pohybujú a rozlievajú cez celé telo až do končekov prstov, do všetkých buniek. Mozgomiešny mok je nosič „Svetla“, čiastočiek, ktoré vyživujú celé telo na všetkých, aj energetických úrovniach. V praxi to znamená, že sa vďaka nacíteniu a zharmonizovaniu kraniosakrálneho rytmu dostaneme do celého tela, a môžeme podporiť jeho schopnosť samouzdravenia.
Telo je inteligentný systém, ktorý kedysi, pred všetkými zážitkami, úrazmi, programami, vzorcami, starosťami fungoval dokonale.
Cez KST sa dostaneme postupne do tohoto stavu, ktorý tu bol dávno predtým, než sme ho  zaťažili.
Cez KST sa navrátime k tomu stavu, ktorý umožňoval fungovať samoozdravným procesom natoľko, že sme nepotrebovali zásahy zvonku.
A tu by to mohlo končiť, no naše procesy pokračujú ešte ďalej a hlbšie.
Postupným ladením kraniosakrálneho rytmu sa dostávame k úrovniam tela a duše, kde sa ukladajú naše zážitky, zranenia, vzorce, programy, kde sa tvoria zápisy na energetickej a vibračnej úrovni. Skúsme si predstaviť, že sme spadli v detstve z bicykla, zľakli sme sa, odreli si koleno a lakeť. Tento zážitok sa nám zapíše do systému na niekoľkých úrovniach – šok a preľaknutie, strach; jazva na lakti a kolene; vzorec „som nešikovná, vždy keď sa o niečo snažím, dopadne to zle“ . To pre začiatok stačí, hoci by toho mohlo byť menej aj viac. Naše telo si tieto veci zapamätá. A naše telo ich dokáže vyvolať, aj vyliečiť. Nie prepísať, len prijať a uvoľniť. Vytvoriť priestor a pokračovať ďalej. Odkrývaním a prepúšťaním týchto záznamov sa nám uľaví. Čím viac ich odkryjeme, tým je nám ľahšie. Konáme zrazu z neutrálu, s nadhľadom, bez zaťaženia programom, vzorcom, zranením.
Nie všetky tieto záznamy si musíme odkryť na vedomej úrovni. Nemusíme spomínať, odžívať nanovo, premietať a prehrávať zážitky. Môžeme ich prepustiť len úľavným plačom, smiechom, či hlbokým výdychom. Telo si počas KST poradí samo, pretože od sprievodkyne dostane podporu. Sprievodkyňa do procesov nevstupuje, nevyhľadáva ich, nevyvoláva. Necháva vyvstať, čo je pripravené, ostáva v neutrále a stráži – v bezpečnom prostredí dohliada na priebeh a na zastabilizované zdroje, na ukončenie procesu a celkové dosadnutie do tela, uzemnenie a návrat z procesu.
Vďaka nástrojom, ktoré sa od sprievodkyne naučí, dokáže človek oboznámený s KST v Skalnej ruži pracovať na sebe ďalej, nestáva sa závislým od svojho terapeuta, ani dlhodobým klientom. Môže sa k procesom aj svojim zdrojom kedykoľvek vrátiť.
Najdôležitejšie pre nás je, že si každý po ošetrení u nás uvedomí, že je plnohodnotná vedomá Bytosť, schopná dôverovať svojmu telu a jeho múdrosti, svojej intuícii a vyššiemu vedeniu. Práve preto je naše kranio terapiou návratu k sebe.

Kranio v tehotenstve

Kraniosakrálna terapia v tehotenstve je veľmi podporujúcim prostriedkom k naladeniu sa na vlastnú múdrosť tela, odvahu a intuíciu. Ženy cítia napojenie na bábätko v brušku, veria si, rozumejú signálom, ktoré dáva nielen dieťa, ale aj ich vlastné telo. Takto sa pripravia na harmonický a prirodzený pôrod, pretože cítia, že sú v poriadku.

Na fyzickej úrovni kraniosakrálna terapia pracuje s uvoľnením mäkkých tkanív a fascií, chrbtice, uvoľňuje panvu a bedrá, harmonizuje rytmus prietoku mozgovomiešneho moku. Tým podporuje samoozdravné procesy tela a psychickú a fyzickú pohodu.