Sebapoznanie

Vitaj, milá Duša

V Skalnej ruži si prijímaná taká, aká si. V celej svojej Šírke, Hĺbke, Farebnosti. So svojimi radosťami aj trápeniami. Či už Ťa k nám volá atmosféra prijatia, láskavého spočinutia, relax, alebo naopak odblok, potreba pohnúť sa ďalej, sebarozvoj a podpora pri kvantovom skoku, si srdečne vítaná.