Cenník

S platnosťou od 10.02.2023 zverejňujeme Nový cenník. Rozlišujeme v ňom cenník využitia priestoru OZ Centrum Skalná ruža, a cenník ošetrení.

Pri individuálnom ošetrení cenu žiadajte pri objednaní sa ku konkrétnej sprievodkyni.

Tešíme sa na vás. Bea, Janka, Anka, Danica

Centrum Skalná ruža je vám k dispozícii pri organizácii vašich besied, workshopov, kurzov či prednášok.

Taktiež je možné si v prípade voľných kapacít prenajať miestnosti na individuálne terapie či konzultácie.

Cena prenájmu pokrýva náklady na chod a réžiu Centra Skalná ruža, prípadne je možné dohodnúť sa na poskytnutí iných služieb.

Dlhodobý prenájom pre malé (terapeutické) miestnosti

Momentálne máme všetky miestnosti využité 🙂

Krátkodobý prenájom

1 hodina (len miestnosť a upratovanie) 15€

1 sedenie (miestnosť na 2 hodiny, využitie zázemia v kuchynke, čakáreň, upratovanie, príprava miestnosti podľa vašich potrieb) 25€

Poldeň (miestnosť na 4-5 hodín, využitie zázemia v kuchynke, čakáreň, upratovanie, príprava miestnosti podľa vašich potrieb) 40€

Celý deň (miestnosť, využitie zázemia v kuchynke, čakáreň, upratovanie, príprava miestnosti podľa vašich potrieb) 70€

Disponujeme miestnosťami so zázemím, ktoré sú vám v prípade potreby k dispozícii. Ponúknuť vám vrámci prenájmu vieme miestnosť, vybavenie, občerstvenie, propagáciu na našich sociálnych sieťach, starostlivosť o vašich klientov, prípadne iné služby podľa dohody.

 

Dimenzia pohybu/Telocvičňa:

Konzultačná miestnosť, ktorá je vhodná na rozhovory, terapie, či v sede alebo na lehátku. Nachádza sa v zadnej časti Centra, za bielymi dverami. Jej energia je vzdušná, svieža, vedie k hľadaniu nových ciest a riešení, tvorivosti a hravosti. Ak uprednostňujete alternatívny prístup k terapiám, vieme tu postaviť pyramídu alebo pripraviť sedenie na zemi na matracoch.

Telocvičňa:

Toto prehnané pomenovanie pre veľkú miestnosť má opísať priestor, kam sa pri cvičeniach zmestí 6, pri kurzoch 10 a pri prednáškach asi 15 ľudí. Na naše pomery je to „veľká“ miestnosť, v ktorej sa stretávajú skupiny ľudí a detí, ktoré si majú vzájomne čo odovzdať, v energetickom poli Skalnej ruže a pritom v komornej atmosfére. Radi tu organizujeme detské herničky, čchikung, jógu, cvičenia s fyzioterapeutom a najrôznejšie kurzy a workshopy. Od stretnutia priateliek v kruhu, cez kurzy kraniosakrálnej terapie až po víkendové prednášky, je to naša príjemná a voňavá telocvičňa, kde si zrelaxujete telo aj dušu.